I denne programrække vil vi undersøge radikaliseringstendenser i Europa, og forsøge at forstå begrebets egentlige betydning.